Welkom op de website van Stichting Wauw

Missie 
De missie van Stichting Wauw is:

  • mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen te laten komen
  • de talenten van mensen met een verstandelijke beperking helpen te ontwikkelen
  • de maatschappij kennis te laten maken met mensen met een verstandelijke beperking, waardoor het respect voor deze mensen groeit en deze mensen ook zichtbaar zijn in de samenleving

Visie
Stichting Wauw heeft als visie een Wauw moment te creëren tussen mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking.

1+1=3