Stichting

Stichting Wauw

Doelstelling
Stichting Wauw heeft als primair doel:

“ondersteuning bieden aan mensen, met name aan mensen met een verstandelijke beperking, teneinde hun talenten in te zetten in de maatschappij”
(genoemd in de statuten van de stichting, opgemaakt in 2014)

Bestuur
ingeschreven bij de kvk

Evert Groendijk, voorzitter

Roelof Veldhuizen, secretaris

Herman Smit, penningmeester

Beleidsplan en jaarverslagen 

Het actuele beleidsplan van Stichting Wauw vindt u hier.
Ook hebben wij een privacy beleid opgesteld, deze kunt u hier vinden.

Jaarverslag 2023
Activiteitenverslag 2023

Jaarverslag 2022
Activiteitenverslag 2022

Jaarverslag 2021
Activiteitenverslag 2021

Jaarverslag 2020
Activiteitenverslag 2020

Jaarverslag 2019
Activiteitenverslag 2019

Jaarverslag 2018
Activiteitenverslag 2018

Jaarverslag 2017
Activiteitenverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015